การยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอพร้อมบริโภคโดยใช้สารธรรมชาติ
#1
การยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอพร้อมบริโภคโดยใช้สารธรรมชาติ
เบญจมาส รัตนชินกร, ศิรกานต์ ศรีธัญรัตน์, คมจันทร์ สรงจันทร์ และปรางค์ทอง กวานห้อง
สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

          นำส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งมาล้างด้วยน้ำสะอาด และสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.02% ผึ่งให้แห้ง แล้วนำไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 1 สัปดาห์ จากนั้นเตรียมส้มโอในห้องสะอาดและใช้เทคนิคสะอาด โดยปอกเปลือกแกะเนื้อ และจุ่มในสารละลาย 3 ชนิด คือ น้ำโอโซน สารละลายซิตริค 0.5% และสารละลายแอสคอร์บิค 0.5% แบบจุ่มยก เปรียบเทียบกับไม่จุ่มสารละลาย แล้วบรรจุในถาดโฟมหุ้มฟิล์มยืด PVC ถาดละ 2 ชิ้น นำไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 10 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิห้อง พบว่าเนื้อส้มโอที่ไม่ผ่านการจุ่มสารละลายสามารถเก็บได้นานที่สุด โดยเก็บที่ 5 องศาเซลเซียส ได้นาน 4 สัปดาห์ และเก็บที่ 10 องศาเซลเซียส ได้นาน 2 สัปดาห์ ส่วนส้มโอแกะเนื้อที่จุ่มสารละลายทั้ง 3 ชนิด มีการเกิดโรคเร็วขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณที่มีบาดแผลจากการตัดแต่ง โดยพบว่าเก็บที่ 5 และ 10 องศาเซลเซียส ได้นาน 3 และ 2 สัปดาห์ ตามลำดับ ส่วนที่อุณหภูมิห้องทุกกรรมวิธีเก็บรักษาได้ประมาณ 2 วัน


ไฟล์แนบ
.pdf   253_2550.pdf (ขนาด: 125.58 KB / ดาวน์โหลด: 15)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอพร้อมบริโภคโดยใช้สารธรรมชาติ - โดย doa - 03-19-2018, 02:42 PM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม