การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดเบญจมาศ
#1
การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดเบญจมาศ
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, อภิรัชต์ สมฤทธิ์ และอมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการเก็บตัวอย่างโรคใบจุดเบญจมาศในแหล่งปลูกเบญจมาศ จ.เชียงใหม่ และนครราชสีมา นำมาจัดจำแนกชนิด พบว่าสาเหตุโรคใบจุดเบญจมาศเกิดจากเชื้อรา Septoria chrysanthemella การทดสอบสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดเบญจมาศ อยู่ระหว่างการทดลองในปี ๒๕๕๖


ไฟล์แนบ
.pdf   2329_2555.pdf (ขนาด: 75.63 KB / ดาวน์โหลด: 401)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดเบญจมาศ - โดย doa - 11-19-2015, 03:48 PM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม