การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อไวรัสเอ็นพีวี สูตรต่างๆ ที่ผลิตด้วยวิธี Encapsulation
#1
การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อไวรัสเอ็นพีวี สูตรต่างๆ ที่ผลิตด้วยวิธี Encapsulation
สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี, ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ และอิศเรส เทียนทัด
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อไวรัส เอ็นพีวี สูตรต่างๆ ที่ผลิตด้วยวิธี Encapsulation โดยศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของเชื้อไวรัส เอ็นพีวี ต่อความทนทานแสงแดดของเชื้อไวรัส เอ็นพีวี ทั้ง 3 ชนิด คือ ไวรัส เอ็นพีวี หนอนกระทู้หอม, ไวรัส เอ็นพีวี หนอนกระทู้ผัก และไวรัส เอ็นพีวี หนอนเจาะสมอฝ้าย โดยใช้เชื้อไวรัสธรรมดาเปรียบเทียบกับ ไวรัสสำเร็จรูปที่ผสมสารเพิ่มฤทธิ์ชนิดต่างๆ แล้วมาผสมกับน้ำกลั่นตามอัตราแนะนำ แล้วหยดสารละลายเชื้อไวรัส เอ็นพีวี ลงบน plate ปริมาณ plate ละ 5 มล. เกลี่ยเชื้อให้ทั่วด้วยแท่งแก้วสะอาด จำนวนชนิดละ 6 plate ทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง แล้วแบ่ง plate ตัวอย่างละ 3 plate ไปวางกลางแจ้งให้รับแสงแดดตลอดวัน ส่วนที่เหลือไปวางในที่ร่มตลอดวัน เก็บตัวอย่างทุกวัน เป็นเวลา 3 วัน แล้วนำ plate เหล่านี้มาละลายน้ำในอัตราส่วน 1:1 ไปทดสอบ Bioassay ด้วยวิธี Feeding Method กับหนอนทั้ง 3 ชนิด ตามชนิดของเชื้อไวรัสโดยใช้หนอนวัย 3 จำนวน 30 ตัวต่อกรรมวิธี เปรียบเทียบกับไวรัสธรรมดา, ไวรัสสูตรสำเร็จ และน้ำกลั่น ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ


ไฟล์แนบ
.pdf   2370_2555.pdf (ขนาด: 186.74 KB / ดาวน์โหลด: 479)
ตอบกลับ