ถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพพืชตระกูลถั่วโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร