วิสัยทัศน์ : กองการยาง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมยางที่เข้มแข็ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้บริการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กิจกรรมและการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (กกย.)

Read more

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (กกย.)

Read more

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายธงชัย คำโคตร ผู้อำนวยการกองการยาง เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมยางสงขลา และเข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานพร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ

Read more
1 2 3 14