หน้าแรก

ความหมายมหามงคล “ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก2562”

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2…
รับคณะศึกษาดูงาน การผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดฯ จากโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น และนางศฬิษา พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัต…
ประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ครั…
ฝึกอบรมเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพฯ มันสำปะหลัง
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นางเปรมจิตต์ ถิ่นคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จัดฝึกอบรมหลักสูตร &#8220…
รับคณะนักศึกษา มข ดูงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผอ.ศวม.ขอนแก่น มอบหมายให้นางศฬิษา พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพั…
คลินิกเกษตร ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมกับ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ…
ประชุมหารือการนำนโยบาย การตลาดนำการผลิต
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมหารือการนำนโยบาย การตลาดนำการผลิต เพื่อดำเนินการผลิตถั่วเหลืองครบวงจรใ…
ประชุมคณะกรรมการบริหาร กวม. ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมตึกวิจัย3 ศูน…
1 2 4

ผลงาน ศวม.ขอนแก่น

มาตราการ 3 สาร

≅ รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร ≅