คลังเอกสารความรู้
ข้อกำหนด 8 ประการเพื่อให้ได้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (http://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: สาระความรู้ (http://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: มาตรฐานและการรับรอง (http://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=36)
+--- เรื่อง: ข้อกำหนด 8 ประการเพื่อให้ได้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (/showthread.php?tid=1192)ข้อกำหนด 8 ประการเพื่อให้ได้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช - doa - 29-04-2016

[attachment=1316]