พรรณไม้น่าสนใจ
#1
กันภัยมหิดล
ชื่อวิทยาศาสตรAfgekia mahidolae Burtt et Chermsir.
วงศ์ LEGUMINOSAE วงศ์ย่อย PAPILIONOIDEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ กันภัยมหิดลเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ขนาดกลาง อายุหลายปี กิ่งอ่อนสีเขียว มีขนนุ่มปกคลุมทั่วไป ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายคี่ ออกสลับ ใบย่อย รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2.2–3.5 เซนติเมตร ยาว 5 - 6.5 เซนติเมตร ใบบาง ใต้ใบมีขนหนา แน่นกว่าด้านบนใบ ช่อดอกเป็น ช่อกระจะ เกิดตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ยาว 12 – 25 เซนติเมตร ดอกทยอยบานจากโคนช่อมาปลายช่อ ครั้งละ 4 – 6 ดอก กลีบประดับสีม่วงอมเขียว รูปเรียว กลีบเลี้ยงสีม่วงอ่อน โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยก 5 แฉก ดอกรูปดอกถั่ว มี 5 กลีบ กลีบกลางสีม่วง กลีบคู่ข้างสีม่วงเข้ม กลีบคู่ล่างสีเหลืองอ่อน โคนกลีบมีแถบ สีเหลืองรูปสามเหลี่ยม มีขนปกคลุม ผลเป็นฝักรูปแถบ ขนาดกว้าง 2–4 เซนติเมตร ยาว 7–9 เซนติเมตร มีสีน้ำตาลและมีขนปกคลุม เมื่อฝักแก่แตกเป็นสองซีก ภายในมีเมล็ดรูปกลม 2 เมล็ด เส้นผ่าศูนย์ กลาง ประมาณ 1.5 เซนติเมตร มีสีดำเป็นมัน ฤดูออกดอก ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน และติดผลใน ช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายน ถิ่นกำเนิด เป็นไม้ประจำถิ่นเดียวของไทย พบบริเวณป่าเต็งรัง ใกล้ภูเขาหินปูน ในจังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารอ้างอิง
อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. หน้า 150-151

Horse Chestnut
[b]ชื่อวิทยาศาสตร์   Aesculus hippocastanum[/b]
วงศ์ HIPPOCASTANACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร  เป็นไม้ยืนต้นสูง มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ ปลูกทั่วไปในสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ของหลายๆ ประเทศ ใน ทวีปยุโรป เป็นไม้พื้นเมืองเดิมของประเทศกรีซ แอลบาเนีย ลักษณะเป็นไม้ต้นมีการผลัดใบ การแตกทรงพุ่ม ขนาดใหญ่บนเรือนยอด ช่อดอกแตกบริเวณปลายกิ่งมีขนาดใหญ่ กลีบดอกสีขาว มัก จะมีแต้ม สีเหลืองและสีชมพูอยู่ที่ฐานของกลีบ ผลกลมหรือเกือบกลม มี 1-3 เมล็ด ลักษณะคล้ายกับเมล็ด ของก่อ จึงน่าจะเป็นเหตุที่เรียกว่า Chestnut ซึ่งเป็นชื่อสามัญของก่อ แต่ไม่ได้สัมพันธ์หรือ ใกล้เคียงกับวงศ์ก่อ ในประเทศไทยพบพรรณไม้ในสกุลนี้เพียงชนิดเดียวคือ มะเกี๋ยน้ำ ( A. assamica ) : ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ดอกไม่มีสีฉูดฉาด สวยงามเหมือนกับ Horst Chestnut ( ถ่ายภาพจาก สวนพฤกษศาสตร์คิว กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร)

เอกสารอ้างอิง           
      Cleave, A. 1994. Field Guide to Trees of Britain , Europe and North America . The Crowood Press, Great Britain .          
      Coombes, A. 2004. Pocket Nature Trees. Dorling Kindersley , Great Britain .
ตอบกลับ