ทางเลือกการปลูกพืชแซมยาง พืชร่วมยาง และกิจกรรมเสริมรายได้ของชาวสวนยาง
#1
ทางเลือกการปลูกพืชแซมยาง พืชร่วมยาง และกิจกรรมเสริมรายได้ของชาวสวนยาง

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   


ไฟล์แนบ
.pdf   พืชเสริมรายได้ชาวสวนยาง.pdf (ขนาด: 1.46 MB / ดาวน์โหลด: 63,800)
ตอบกลับ