รายละเอียดตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่
#1
ข้าว[Image: pdf02.jpg]
บอนสี[Image: pdf02.jpg]
โป๊ยเซียน[Image: pdf02.jpg]
กล้วยไม้สกุลหวาย[Image: pdf02.jpg]
อ้อย[Image: pdf02.jpg]
ชวนชม[Image: pdf02.jpg]
ยางพารา[Image: pdf02.jpg]
กล้วยไม้สกุลแวนด้า[Image: pdf02.jpg]
คะน้า[Image: pdf02.jpg]
ส้มโอ[Image: pdf02.jpg]
ถั่วฝักยาว[Image: pdf02.jpg]
ไม้ดอกสกุลหน้าวัว[Image: pdf02.jpg]
มะม่วง[Image: pdf02.jpg]
น้อยหน่า[Image: pdf02.jpg]
มะนาวไทย[Image: pdf02.jpg]
พริก และพริกยักษ์ หรือพริกหวาน[Image: pdf02.jpg]
เงาะ[Image: pdf02.jpg]
มะเฟือง[Image: pdf02.jpg]
ลิ้นจี่[Image: pdf02.jpg]
แตงกวา/แตงร้าน[Image: pdf02.jpg]
มะขาม[Image: pdf02.jpg]
ลั่นทม[Image: pdf02.jpg]
กลุ่มมะปราง[Image: pdf02.jpg]
แตงเทศผิวเรียบ และแตงเทศลายนูน[Image: pdf02.jpg]
ฝ้าย[Image: pdf02.jpg]
ขนุน[Image: pdf02.jpg]
ถั่วเหลือง[Image: pdf02.jpg]
ผักกาดกวางตุ้ง[Image: pdf02.jpg]
ผักบุ้ง[Image: pdf02.jpg]
ลำไย[Image: pdf02.jpg]
ถั่วเขียว [Image: pdf02.jpg]
มันสำปะหลัง[Image: pdf02.jpg]
แตงโม [Image: pdf02.jpg]
มะระ[Image: pdf02.jpg]
ถั่วเขียวผิวดำ[Image: pdf02.jpg]
กระถินณรงค์[Image: pdf02.jpg]
หยก[Image: pdf02.jpg]
มะละกอ[Image: pdf02.jpg]
มะเขือเทศ[Image: pdf02.jpg]
บัว (อุบลชาติ)[Image: pdf02.jpg]
ฝรั่ง[Image: pdf02.jpg]
ฟัก/แฟง[Image: pdf02.jpg]
ยูคาลิปตัส[Image: pdf02.jpg]
บัว (ปทุมชาติ)[Image: pdf02.jpg]
กล้วย[Image: pdf02.jpg]
ทุเรียน[Image: pdf02.jpg]
สัก[Image: pdf02.jpg]
ส้มเขียวหวาน[Image: pdf02.jpg]
ข้าวโพด[Image: pdf02.jpg]
ปาล์มน้ำมัน[Image: pdf02.jpg]
 มะเขือ[Image: pdf02.jpg]
 ถั่วแขก[Image: pdf02.jpg]
บวบเหลี่ยม[Image: pdf02.jpg]
ฟักทอง[Image: pdf02.jpg]
กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส[Image: pdf02.jpg]
กล้วยไม้สกุลแคทลียา[Image: pdf02.jpg]
หญ้าแฝก[Image: pdf02.jpg]
หญ้าเนเปียร์[Image: pdf02.jpg]
แก้วกาญจนา[Image: pdf02.jpg]
ผักกาดหอม[Image: pdf01.jpg]
งา[Image: pdf02.jpg]
สับปะรด[Image: pdf02.jpg]
ไม้ดอกสกุลขมิ้น[Image: pdf02.jpg]
ตอบกลับ