การปลูกพืชไร่ในวิกฤตภัยแล้ง
#1
การปลูกถั่วเขียวในวิกฤตภัยแล้ง
   
   
ตอบกลับ
#2
การปลูกถั่วเหลืองในวิกฤตภัยแล้ง
   
   
ตอบกลับ
#3
การปลูกถั่วลิสงในวิกฤตภัยแล้ง
   
   
ตอบกลับ