กระทรวงเกษตรและป่าไม้สาธารณรัฐตุรกี ได้พัฒนาระบบการตรวจออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืชที่นำเข้าหรือผ่านทางไปสาธารณรัฐตุรกี

กระทรวงเกษตรและป่าไม

Read more

กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์เผยแพร่เทคโนโลยี “การผลิตชุดตรวจสอบธาตุอาการพืชในดินอย่างง่าย (Soil test kits)”

  กรมวิชาการเกษตรมีค

Read more

ทุนการศึกษาชีฟนิ่ง (Chevening Scholarship Scheme) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ในระดับปริญญาโท ๑ ปี ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร

ทุนการศึกษาชีฟนิ่ง (

Read more

งานแสดงสินค้าด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และเครื่องมือการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ กรุงแอลเจียร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย

Read more

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและมอบหมายผู้ร่วมเสวนาเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป”

สามารถลงทะเบียนเข้าร

Read more