รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีเปิด “โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด–19”

  เมื่อวันที่ 17 พฤษ

Read more