อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 25

Read more

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เมื่อวันที่ 10 สิงหา

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาสู่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาค

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมพิธีเปิด การเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาสตรีกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์ Covid -19”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาค

Read more