อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 20 กุมภา

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมแถลงร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางวิไลวรรณ พรหมคำ ร

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (อ้อย)

เมื่อวันที่ 18 กุมภา

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมพิธีรับมอบปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทาน และพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวง สู้ภัยแล้งประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 17 กุมภา

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง

เมื่อวันที่ 15 กุมภา

Read more