ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 30 มีนาคม 256

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสากรมวิชาการเกษตร ร่วมกันผลิต หน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield)

วันที่ 27 มีนาคม 256

Read more

ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 27 มีนาคม 256

Read more