อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 กันยา

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

Read more

อธิบดีกรมวิชาเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร และคณะตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

เมื่อวันที่ 21 กันยา

Read more

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรและคณะตรวจติดตามการดำเนินงานของด่านตรวจพืชสุไหงโก-ลก

เมื่อวันที่ 21กันยาย

Read more