รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563

  เมื่อวันที่ 20 มกร

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์

  เมื่อวันที่ 17 มกร

Read more