อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการรายจ่ายงบลงทุน ปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มีนาค

Read more

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับ covid-19

เมื่อวันที่ 16 มีนาค

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา

เมื่อวันที่ 14 มีนาค

Read more