อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 48 ปี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม

Read more

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม

Read more

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 48 ปี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม

Read more

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 กันยา

Read more

อธิบดีกรมวิชาเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร และคณะตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

เมื่อวันที่ 21 กันยา

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com