ขอเชิญ กวก.พิจารณาเสนอบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพืชและเครื่องจักรทางการเกษตร

ขอเชิญ กวก.พิจารณาเส

Read more

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โปรแกรมศึกษาดูงาน AGRITECHNICA 2019 ณ เมืองฮันโนเวอร์ เยอรมันนี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  สำนักงานการเก

Read more