การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 14 เลื่อนเวลาปิดรับบทคัดย่อ เป็น 30 กรกฏาคม 2562

การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 14 เลื่อนเวลาปิดรับบทคัดย่อ เป็น 30 กรกฏาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม http://ppc14th.com