การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกับกรมวิชาการเกษตร

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมหารือกับนายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในประเด็นการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกับกรมวิชาการเกษตร ตามโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภคโดยการเชื่อมโยงและการบริการข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตามภารกิจการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร