รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูพื้นที่โครงการรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง

  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูพื้นที่โครงการรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ โดยมี นายวีระ วรปิติรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง มูลนิธิชัยพัฒนา และงานพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบครบวงจรด้วย