กระทรวงเกษตรและป่าไม้สาธารณรัฐตุรกี ได้พัฒนาระบบการตรวจออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืชที่นำเข้าหรือผ่านทางไปสาธารณรัฐตุรกี

กระทรวงเกษตรและป่าไม้สาธารณรัฐตุรกี ได้พัฒนาระบบการตรวจออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืชที่นำเข้าหรือผ่านทางไปสาธารณรัฐตุรกี โดยผู้แจ้งสามารถเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้ที่  https://hbs.tarbil.gov.tr/web รวมทั้ง สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบออนไลน์ดังกล่าวได้ที่ 

หรือสอบถามสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02 355 5486 และ 02 355 5687 หรือที่ email : embassy.bangkok@mfa.gov.tr