ประชุมเชิงปฏิบัติการ ” The Regional Consultation Workshop on Crop Insurance Promotion in ASEAN”

  วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ” The Regional Consultation Workshop on Crop Insurance Promotion in ASEAN” ณ ห้องประชุมชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โครงการ ASEAN Sustainable Agrifood Systems (ASEAN SAS) (Extension-Crop Insurance) เพื่อเป็นเวทีให้คณะทำงานด้านพืชอาเซี่ยน และผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซี่ยนซึ่งรับผิดชอบเรื่องการประกันพืชผล ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือในรายละเอียดและเนื้อหาของร่างโครงการความร่วมมืออาเซี่ยนต่อไป