ประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ์ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี การสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐได้รับ นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดทำประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างถูกต้องและสามารนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล