อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Aziz Aliev กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย

วัที่ 25 ธันวาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Aziz Aliev กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือในประเด็น Plant Quarantine ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร