การประกวด “สุดยอดกาแฟอะราบิกาของกรมวิชาการเกษตร”

สถาบันวิจัยพืชสวน กำหนดการจัดการประกวด “สุดยอดกาแฟอะราบิกาของกรมวิชาการเกษตร” ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

รายละเอียดตามแนบ