ประชุมมาตรการการแก้ไขปัญหาการค้าผลไม้ครบวงจร

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุขสลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้ร่วมประชุมมาตรการการแก้ไขปัญหาการค้าผลไม้ครบวงจร โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ณ ห้องประชุม บุษราคัม อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วม แสดงความคิดเห็นนำเสนอปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวโน้มสถานการณ์ผลไม้ฤดูการผลิตปี 2563