รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์