อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับ covid-19

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุมกับนายสุรเดช ปัจฉิมกุล และนางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับ covid-19 หากกระทรวงสาธารรณสุข ประกาศเป็นระดับ 3 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร ซึ่งก่อนและหลังการประชุมมีการทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ไมค์ ลูกบิดประตู พื้นห้อง ด้วยแอลกอฮอล์ มีการวัดไข้ และล้างมือด้วยเจล ตามมาตรการป้องกัน Covid -19