รับมอบของบริโภคให้เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร (ชาวมุสลิม)

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบของบริโภคให้เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร (ชาวมุสลิม) จำนวน 28 ชุด โดยมีนางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับมอบ ณ กรมวิชาการเกษตร ในการนี้กรมวิชาการเกษตรขอขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอย่างสูง พร้อมทั้งได้นำส่งมอบให้แก่ชาวมุสลิม เรียบร้อยแล้ว