รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดตู้ และร่วมแบ่งปันสิ่งของใน “โครงการ DOA ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดตู้ และร่วมแบ่งปันสิ่งของใน “โครงการ DOA ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ และนางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ร่วมกันนำสิ่งของที่จะแบ่งปันจัดใส่ ตู้ DOA ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ณ บริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคคลากรรวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลลกระทบจากโควิด-19