รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีเปิด “โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด–19”

  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด–19” พร้อมปล่อยคาราวานผลไม้คุณภาพของสหกรณ์ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด สู่สหกรณ์ปลายทางส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง