ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำ ปี 2563

  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำ ปี 2563 โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล และนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำ ปี 2563 ครั้งที่ 1 (รอบคัดเลือก) และการพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำ ปี 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร และระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)