“โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด–19”

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด–19” พร้อมมอบป้ายเข้าร่วมโครงการฯ สหกรณ์ต้นทางที่เข้าร่วมโครงการฯ และปล่อยคาราวานผลไม้คุณภาพของสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี และตราด สู่สหกรณ์ปลายทางส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และนางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี