ประชุม “คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมวิชาการเกษตร”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย และพัฒนากรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมวิชาการเกษตร” พร้อมมอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานวิจัย ปี 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร