ขอเชิญเข้าร่วมงาน Guangzhou World Agricultural Expo ปี 2020

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้รับการประสานจากคณะผู้จัดงาน Guangzhou World Agricultural Expo ว่าจะจัดงานระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 ณ Guangzhou Poly World Trade Center Exhibition Hall 1-4 และคณะผู้จัดงานมีความประสงค์ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเข้าร่วมงานดังกล่าว

Download : เอกสารขอเชิญเข้าร่วมงาน Guangzhou World Agricultural Expo 2020