รับสมัครอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” รุ่นที่ ๓ และ ๔

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำนวน ๒ รุ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม และรุ่นที่ ๔ วันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ ช่องทางการสมัครตามลิ้งค์ที่ปรากฎนี้ http://www.doa.go.th/th/wp-content/uploads/2020/07/Meeting-No.3-4.pdf