รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะพื้นที่ตรวจเยี่ยมและฟังการบรรายายสรุปการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา โดยมีนายไพศอล หะยีสาและ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา บรรยายสรุปและนำชมแปลงต้นแบบ (กาแฟ กล้วยหิน แหนแดง) ห้องแล็ปชีวภัณฑ์ โอกาสนี้รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรปลูกทุเรียนพื้นบ้าน และเยี่ยมชมแปลงทดสอบการแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยวของกล้วยหิน และแปลงต้นแบบทุเรียน เกษตรผสมผสาน แปลง GAP ผักของเกษตรกรในอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา