ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรร่วมตรวจค้นผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายวัตถุอันตราย นำสารพาราควอต หรือไกลโฟเซต ผสมในผลิตภัณฑ์ชีวภาพอินทรีย์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ร่วมกับพันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และพันตำรวจโท กฤช อาจสามารถ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) บูรณาการร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจค้นผู้ประกอบการที่ผลิต และจำหน่ายวัตถุอันตราย นำสารพาราควอต หรือไกลโฟเซต ผสมในผลิตภัณฑ์ชีวภาพอินทรีย์มาขายให้ประชาชน มูลค่าความเสียหายมากกว่า 20 ล้านบาท และในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ ได้เข้าตรวจค้นผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายวัตถุอันตราย โดยนำสารพาราควอตผสมในผลิตภัณฑ์ชีวภาพอินทรีย์ หลอกขายให้ประชาชน พร้อมกันจำนวน 8 จุด ได้แก่ 1. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 จุด ได้แก่ หมู่บ้านรีเจ้นท์โฮม 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2. จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 จุด ได้แก่ 2.1 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2.2 ตำบลวังป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2.3 อาคารห้องแถวชั้นเดียวไม่ปรากฎเลขที่ อีก 4 ห้องลักษณะติดต่อเชื่อมกันกับอาคารเลขที่ดังกล่าว (รวมทั้งหมด 5 ห้อง) หมู่ 8 ตำบลวังป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 จุด ได้แก่ 3.1 ที่ หมู่ 9 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 3.2 ที่ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3.3 ที่ซอยมะกอกน้ำ ถนนคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 3.4 ที่ หมู่ 5 ถนนโชตนา ซอย 28 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากการเข้าตรวจค้น สามารถยึดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ