อธิบดีกรมวิชาการเกษตร​ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงคัดบรรจุผลไม้​ส่งออก GMP และตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมังคุดคุณภาพบ้านฉาน

เมื่อวันที่ 10​ กันยายน​ 2563 นางสาวเสริมสุข​ สลักเพ็ชร์​ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร​ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงคัดบรรจุผลไม้​ส่งออก GMP และตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมังคุดคุณภาพบ้านฉาน ในเขตพื้นที่อำเภอหลังสวน​ จังหวัดชุมพร โดยนายวิรัตน์​ ธรรมบำรุง​ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน กรมวิชาการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ