รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมงานเปิดโครงการกรมประมงรวมใจ ชวนคนไทย ร่วมใจบริโภคปลากะพงขาว ภายใต้ หัวข้อ “ชาตินิยม กะพงไทย” ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคำรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้ร่วมงานเปิดโครงการกรมประมงรวมใจ ชวนคนไทย ร่วมใจบริโภคปลากะพงขาว ภายใต้ หัวข้อ “ชาตินิยม กะพงไทย” ครั้งที่ 2 ณ บริเวณหน้าอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กรุงเทพฯ กรมประมง