อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนายทองเปลว กองจันทร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์