ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายภัสชภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ร่วมประชุมกับ Dr.Ilona Stobutzki ผู้แทนจากสถาน ฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เพื่อหารือด้านเทคนิคเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1.โครงการ Moto Vehicle Inspection Program 2.โครงการ Australia Fumigation Accreditation Scheme 3.โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com