รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมหารือการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมหารือการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรอบแนวคิด และร่างแผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การจัดทำ Focus Group เพื่อขับเคลื่อนคลัสเตอร์สินค้าเกษตรสำคัญ 5 คลัสเตอร์ ได้แก่ ผลไม้ ประมง พืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ สมุนไพร และปศุสัตว์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประขุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com