รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและรับฟังการบรรยายสรุปผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและรับฟังการบรรยายสรุปผลงานวิจัยที่ผ่านมา และผลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมุ่งเน้นศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ และพืชสวนสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ มีแปลงงานวิจัยพืชสวน 5 กลุ่ม ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก พืชสมุนไพร และพืชสวนอุตสาหกรรม โดยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ บรรยายสรุป และนำเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกคัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศ จากนั้นได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่หนองชี ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com