กรมวิชาการเกษตรร่วมโชว์พืชสมุนไพรพันธุ์ดี ในงาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16”

     กรมวิชาการเกษตร ร่วมโชว์พืชสมุนไพรพันธุ์ดีจากผลงานวิจัยเด่น ชมสาธิต ช้อปสินค้า และชิมฟรีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร พร้อมเรียนรู้ทักษะการผลิต Capsaicin Balm ภายใต้แนวคิด “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย” ในงาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 10-11-12 (ฮอลล์ 6-7-8 เดิม) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

     นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่ กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมภายในงาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16” ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 10-11-12 (ฮอลล์ 6-7-8 เดิม) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมจัดงานในโซนผลิตภัณฑ์ (Product Zone) โดยจัดแสดงสมุนไพรพันธุ์ดีที่เป็นผลงานวิจัยเด่นของกรมวิชาการเกษตร อาทิ ขมิ้นชันตรัง1 ขมิ้นชันตรัง84-2 และกระเจี๊ยบแดงสำหรับผลิตน้ำมัน พร้อมจัดแสดงการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในการเพิ่มมูลค่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สาธิต วิธีการผลิต Capsaicin Balm การผลิตสบู่และโลชั่นผสมสารสกัดเปลือกมังคุด การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากขมิ้นชัน การทำน้ำมันเหลือง-น้ำมันไพล และการทำขมิ้นผง เรียนรู้ นวัตกรรมฐานข้อมูล Big Data แปลงสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองของกรมวิชาการเกษตรในปี 2561 ช้อปสินค้า ผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆ ของสมุนไพร อาทิ น้ำมันไพล น้ำมันขมิ้น น้ำมันเหลือง ยาหม่องไพล น้ำพริกมะแขว่น ขมิ้นผง ชาขมิ้นชัน กระเจี๊ยบแดงแช่อิ่มอบแห้ง และน้ำ สมุนไพรหญ้าหวาน รับฟรี ต้นอบเชย หัวขมิ้นชัน หัวไพลหยวก และเมล็ดกระเจี๊ยบแดง

     รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิชาการเกษตรได้วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน เน้นให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรได้ปลูกพืชสมุนไพรพันธุ์ดีที่มีสารสำคัญสูง ปลอดโรค ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้เคมีทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าผลผลิตจากการแปรรูปสร้างรายได้ พร้อมทั้งพัฒนาแปลงปลูกสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบการตรวจรับรอง GAP เพื่อผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดปัญหาผลผลิตสมุนไพรสดล้นตลาดในอนาคต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมสมุนไพร ยา อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ฯลฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาชมนิทรรศการสมุนไพรพันธุ์ดี เลือกซื้อสินค้า และรับฟรีสมุนไพรไทยได้ในงาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16” ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคมนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 10-11-12 (ฮอลล์ 6-7-8 เดิม) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี