อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศญี่ปุ่น

  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Takashi Inoue CEO บริษัท Inoue Calcium Corporation ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับมหาวิทยาลัย Kochi ประเทศญี่ปุ่น โครงการสายพันธุ์องุ่น และการขอขึ้นทะเบียนสารกันราโรคพืช IC Bordeaux. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี