ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “พืชวงศ์ถั่ว กู้วิกฤตการเกษตรไทย” วันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.doa.go.th/seed/