สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการวัชพืชนานาชาติครั้งที่ 8 (The 8th International Weed Science Congress) IWSC 2020 ในระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2563

สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.iwsc2020.com/