การส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๒

  • Version
  • Download 298
  • File Size 447.23 KB
  • File Count 1
  • Create Date 8 มกราคม 2562
  • Last Updated 8 มกราคม 2019

การส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๒

สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช แจ้งเรื่อง การส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการทำขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสด ไปสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้
- ขึ้นทะเบียนมะม่วง ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑   เอกสารแนบ ๑
- ขึ้นทะเบียนมังคุด  ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๒   เอกสารแนบ ๒