แจ้งรายชื่อห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการรับรองแล้ว

  • Version
  • Download 37
  • File Size 135.72 KB
  • File Count 1
  • Create Date 27 สิงหาคม 2562
  • Last Updated 27 สิงหาคม 2019

แจ้งรายชื่อห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการรับรองแล้ว

กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ตามแผนการถ่ายโอนภารกิจ ของกรมวิชาการเกษตรงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ปุ๋ย) ตาม ประกาศฯ กรมวิชาการเกษตร (ขอบข่ายที่ ๑)