• panithand
  • water-moac
  • DHTF2015
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมด่านตรวจพืชแม่สาย

08
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมด่านตรวจพืชแม่สาย โดยมีนางภูษณิศา ธานี หัวหน้าด่านตรวจพืชแม่สาย บรรยายสรุปและนำชมการดำเนินงาน ณ ด่านตรวจพืชแม่สาย อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

อธิบดีตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

07
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมและดูงาน ศูนย์พัฒนาพันธุ์จักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย

06
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมและดูงานวิจัย ภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์จักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ นำชมและบรรยายสรุป

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมงานวิจัย และฟังบรรยายสรุปศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

05
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปงานวิจัย ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย โดยมี นายสนอง จรินทร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย บรรยายสรุปและนำชม

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>