• ค่านิยม12ประการ
  • inspector
  • hortex2014
  • iwcspp2014
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและสวดเจริญพุทธมนต์

AA158
AA236
4 7
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรนายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้บริหารกรมร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ สำนักวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

AA1-2-16
AA3  AA4
AA5  AA6
AA7  AA8
AA9  AA10
AA11  AA12
AA13  AA14 
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ สำนักวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “รวมพลัง ทำวิจัย ปัจจัยการผลิต เพื่อการใช้ประโยชน์” โดยมีนางอัจฉรา นันทกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มปฐพีวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้จัดเพื่อให้นักวิชาการมีโอกาสเสนอผลงานที่สำเร็จสามารถนำไปใช้ประโยชน์และพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นสมาคมอาเซียนของไทยได้อย่างเหมาะสม ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ๒๕๕๗ “งานวิจัยก้าวไกล กล้วยไม้ตระการตา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”

AA1-2
AA3  AA4 
AA7  AA8
AA9  AA10
AA11  AA12
 AA14-6-5
AA19  AA15
AA16  AA17
AA18  AA20
 
  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ๒๕๕๗ “งานวิจัยก้าวไกล กล้วยไม้ตระการตา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”  โดยมีนายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานและนำชมนิทรรศการ ณ บริเวณกรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗

AA1  AA2
AA3  AA4
AA5  AA6
AA7  AA8
AA9  AA10
AA11  AA12
AA13  AA14
AA15  AA16
AA17  AA18
 
  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ กรมวิชาการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “วิกฤตเกษตรไทย วิชาการช่วยได้” และมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ให้กับนักวิจัยพร้อมมอบรางวัลเกษตรกรดีเด่น แปลง GAP เกษตรกรอินทรีย์ และผู้ประกอบการโรงงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ หลังพิธีเปิดเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่น โดยมีนายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

กรมวิชาการเกษตรจัดอบรม การรมยาและประชุมร่วมระหว่างไทย-ลาว ด้านกักกันพืชสินค้าเกษตร

AA1  AA2
AA3  AA4
 
  เมื่อเร็วๆ นี้ นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เรื่อง การรมยาและประชุมร่วมระหว่างประเทศไทย-ลาว ด้านกักกันพืชสินค้าเกษตร โดยมีนายธีระ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้เพื่อให้การส่งออกสินค้าเกษตรของสปป.ลาว เป็นไปตามกฎระเบียบของราชอาณาจักรไทย และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามข้อตกลง  

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>