• inspector
  • hortex2014
  • ค่านิยม12ประการ
  • iwcspp2014
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบพันธุ์พืชเพื่อการคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์

AA1-8
  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบพันธุ์พืชเพื่อการคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์ โดยมีนางสาวธิดากุญ แสนอุดม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางชุติมา รัตนเสถียร นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชระดับสากล ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน”

AA1  AA2
AA345
AA6  AA7
AA9  AA10
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและเยี่ยมชมนิทรรศการพิธีเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความสุขให้ประชาชนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรเกษตรนำกิจกรรม โชว์ ชิง ชิม เข้าร่วม โชว์ดอกไม้ตระการตา ยางพาราพาเพลิน  ชิง รางวัลอภินันทนาการที่พัก พร้อมอาหารเช้าฟรี พืชพันธุ์ดี ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย และชิมกาแฟสด  DOA Coffee ไอครีมเห็ด เห็ดปิ้ง ถั่วทอง/อบ/ข้าวเกรียบถั่ว /น้ำกระเจี๊ยบและน้ำอัญชัน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาน้ำแก้จน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะตรวจเยี่ยมร้านค้าที่ร่วมโครงการลดราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามนโยบายคสช.

AA1  AA2
AA3  AA4
AA5  AA6
AA7  AA8
AA9  AA11
AA12  AA13
AA15  AA16
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะตรวจเยี่ยมร้านค้าที่ร่วมโครงการลดราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามนโยบาย คสช. โดยในส่วนของกรมวิชาการเกษตร นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมตรวจเยี่ยมนิทรรศการของกรมวิชาการเกษตรตามจุดต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก

กรมวิชาการเกษตรบุกจับโรงงานร้างกลางป่า ลักลอบผลิตปัจจัยการผลิตทางการเกษตรปลอม จังหวัดราชบุรี

AA3  AA2
AA4  AA5
AA6  AA7
AA8  AA9
AA8  AA12
AA10  AA11
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำสารวัตรเกษตรและตำรวจบุกจับโรงงานร้างกลางป่า ลักลอบผลิตปัจจัยการผลิตทางการเกษตรปลอม บ้านตากแดด ตำบลดอนคา อำเภอบ้านแพ จังหวัดราชบุรี

กรมวิชาการเกษตรจัดฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจาก งานวิจัยด้านการเกษตรที่มีการนำไปใช้ประโยชน์

AA1  AA2
AA5  AA3
AA6  AA4
AA7  AA10
 
  เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ ชัยเกียตริยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการเกษตรที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีนายโกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล ผู้อำนวยการ กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กล่าวรายงาน ณ ห้อง ประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>