• orchidmarket
  • grow4princess
  • DHTF2015
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ ๕ ปี กรมหม่อนไหม

AA1-8

   เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีฯ และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ กรมหม่อนไหม ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕ ปี ณ กรมหม่อนไหม

กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)

AA1-4

  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ตรวจจับส้มที่นำเข้าไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. กักพืช จำนวน ๗ ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่าประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่มีใบอนุญาตนำเข้า ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสกย. ครบรอบ ๕๔ ปี

AA1-2

  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ครบรอบ ๕๔ ปี ณ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เขตบางขุนนนท์ เมื่อวันที่ ๔ธันวาคม ๒๕๕๗

กรมวิชาการเกษตรจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

AA1-8

  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกรมวิชาการเกษตร ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

กรมวิชาการเกษตรจัดงาน Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๕๗

AA1-8 

  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “วันทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day” ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี นางวิไลวรรณ พรหมคำ เลขานุการกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับรองอธิบดีฯ และผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/สำนัก เพื่อทำความสะอาดบริเวณโดยรอบกรมวิชาการเกษตรและบริเวณพื้นที่ของ กอง/สถาบัน/สำนัก ที่สักกัด เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>