• 13nhc
  • tsb2014
  • iwcspp2014
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรจัดนัดพบเกษตรกร “จากงานวิจัยที่ได้ผลจริง สู่การช้อปปิ้งในแปลงเกษตรกร”

AA1-AA3
AA4  AA5
  AA6  AA7  
 AA8  AA9 
 
  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ นายนิรันดร์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ ส่งมอบเทคโนโลยี “งานวิจัยที่ได้ผลจริง” ให้กับ นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเพื่อส่งมอบให้เกษตรจังหวัด ขยายผลงานวิจัยที่ได้ผลจริง สู่เกษตรกรในพื้นที่ ในงานวันนัดพบเกษตรกร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชที่เหมาะสม ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ภายใต้หัวข้อ “จากงานวิจัยที่ได้ผลจริง สู่การช้อปปิ้งในแปลงเกษตรกร" ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

กรมวิชาการเกษตรร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพลวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรฯ ครบรอบ ๑๒๒ ปี

AA1  AA2
AA3  AA4
AA5  AA6
AA7  AA8
AA9  AA10
AA11  AA12
AA13  AA14
AA15  AA16
 
  เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพลวันเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๒ ปี ณ วัดชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรมวิชาการเกษตรร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืช

 AA1  AA2
 AA3  AA4
 AA5  AA6
AA7  AA8
AA9  AA10
 
  เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหาหรือระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กับ นายอดิศร พร้อมเทพ อัครราชทูต ฝ่ายการเกษตร สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เกี่ยวกับเรื่องการจัดกำหนดการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ของ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อเข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืชระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กับ APHIS ณ สหรัฐอเมริกา และการพิจารณาผลการทบทวนเอกาสารวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (PRA) ในสินค้าพืช ผักและผลไม้ ที่ฝ่ายไทยจะต้องตอบไปยังสหรัฐอเมริกา และสถานการณ์ดำเนินงานภายใต้โครงการ Preclearance program ณ ห้องประชุม ๓๑๕/๒ ตึกกสิกรรม ชั้น ๓

คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศจีนเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร

AA1  AA2
AA3  AA4
AA5  AA6
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ CIQ เสินเจิ้น จากประเทศจีน เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาการส่งออกชมพู่ไปประเทศจีน ณ ห้องประชุมผู้บริหารเล็ก อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ ๓๕ ปี

AA2  AA3
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นางวิไลวรรณ พรหมคำ เลขานุการกรมวิชาการเกษตรมอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ ๓๕ ปี ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
 
  
اس ام اس عاشقانه عکس عاشقانه زناشویی فروشگاه اینترنتی