• bikeformom
  • moac_expo
  • ThailandLab
  • sima
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรจัดงานวันชาวไร่ “ร่วมแรงร่วมใจขจัดภัยโรคใบขาวอ้อย”

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันชาวไร่    “ร่วมแรงร่วมใจขจัดภัยโรคใบขาวอ้อย” ณ สมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่โครงการจาก Kyushu University

AA1 3
 
  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก Kyushu University  เพื่อหารือเรื่องความร่วมมืองานวิจัยด้านมันสำปะหลัง ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึักอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรฯจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดสุรินทร์

AA1 3
 
  เมื่อวันที่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๕๘ นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าว เรื่อง งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” ณ ห้องประชุม ๑๑๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะตรวจเยี่ยมและดูงานด่านตรวจพืชจังหวัดเชียงราย

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะตรวจเยี่ยมและดูการปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชเชียงของ เชียงแสนและด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าด่านบรรยายสรุปและนำชมการปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจพืชเชียงของ เชียงแสนและด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมแปลงต้นแบบการผลิตชมพู่ส่งออกและติดตามงานวิจัยแก้ปัญหาหนอนหัวดำ พื้นที่ จ.ราชบุรี

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะตรวจเยี่ยมแปลงต้นแบบการผลิตชมพู่ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน/ติดตามการทดลองส่งออกชมพู่/ติดตามงานวิจัยแก้ปัญหาหนอนหัวดำ และตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปมะพร้าวส่งออกต่างประเทศ จ.ราชบุรี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>