• inspector
  • hortex2014
  • ค่านิยม12ประการ
  • iwcspp2014
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับทูตเกษตรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

AA1  AA2
AA3  AA4
AA5  AA6
AA7  AA8
 
  เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Ms.Daphne Demison ทูตเกษตรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อแสดงความขอบคุณกรมวิชาการเกษตรที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือที่ดำเนินการร่วมกันตลอดมาและกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อไปในอนาคต ณ ห้องรับรอง ตึกกสิกรรม

กรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับเลขาธิการ APAARI

AA2  AA1
AA3  AA4AA5  AA6
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ ดร.ราช พาโรต้า เลขาธิการ APAARI เพื่อหารือเรื่องบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมวิชาการเกษตรและ APAARI และขอความอนุเคราะห์กรมวิชาการเกษตรร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการข้าวโพดแห่งอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรจัดงาน จากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

AA1  AA2
AA3  AA4
AA5  AA6
AA7  AA8
 
  นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดงาน จากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยมีนายสมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กล่าวรายงาน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เผื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ผ่านแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ลานมันธนวัฒน์ จังหวัดกำแพงเพชร

Road Map เพื่อการพัฒนาการเกษตรและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน : กรณีอนาคตข้าวไทยเสนอต่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

AA1-2-4
AA5  AA6
AA7  AA8
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือก และนโยบายการพัฒนาการเกษตรในช่วงเปลี่ยนถ่าย ในการสัมมนา  Road Map เพื่อการพัฒนาการเกษตรและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน : กรณีอนาคตข้าวไทยเสนอต่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งเปิดโดย นายอนันต์  ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ในโอกาสนี้ นายดำรงค์  จิระสุทัศน์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมฟังการสัมมนา ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรจัดทัพกาแฟ ชาอาเซียนลุยตลาดโลก

AA1  AA2
AA3  AA4
AA5  AA6
 
 
  นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระหว่างประเทศ คณะทำงานกาแฟอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ และคณะทำงานชาอาเซียน ครั้งที่ ๙ “The Meeting of the National Focal Point Working Group on Coffee and Tea” การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อผสานความร่วมมือทุกภาคส่วน สนับสนุนการส่งเสริมสินค้ากาแฟ ชา และผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียนทั้งในด้านวิชาการและด้านการค้าพร้อมปูทางการดำเนินงานปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมกาแฟและอาเซียนในอนาคต เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยม กรุงเทพ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>